viernes, 12 de diciembre de 2014

l'actor-dramaturg-director-espectador

És aquella mena d'actor que en tan sols una lectura del text, lectura defectuosa naturalment, sap apreciar exactament on falla la lletra, on la dramatúrgia no és prou clara i on la situació despista. I ho sol expressar sense embulls, posa un gest com pesarós i diu: crec que aquesta part s'hauria de canviar, el públic no entendrà que està passant. Una sentència de tal magnitud deixa aclaparat al dramaturg que ha estat hores cremant-se les celles per trobar l'expressió justa i deixa sense paraules al director que sí l'havia entés. Llavors en veure l'estupefacció dels afectats, alça la vista, mira al lluny i rebla: el públic no sabrà de que li estem parlant. Silenci.

martes, 10 de junio de 2014

jueves, 5 de junio de 2014

Reflexions del mètode

Les tres premises de l'actor
1. Estar a l'acció
2. No anticipar
3. No fer més del que se li demana o exigeix la situació.

Reflexió filada arran de veure a un actor que volia ser més actor.